Kikuko Akizuki (1934 - 2004)

Looking for a different Kikuko Akizuki?
Born April 19, 1934
Died November 10, 2004 at 70 years old.
Source U.S. Social Security Death Index

Find records of Kikuko Akizuki

Find records of Kikuko
Compared to other Akizukis
Kikuko lived 5.4 years shorter than the average Akizuki.

Biography of Kikuko Akizuki

edit

Sources

Information on this page comes from the following source:
  • U.S. Social Security Death Index

Family

Add family members

Birth

Death

Obituary

Add an obituary

Last Known Residence

Seattle, King County, Washington

Given name

Kikuko

Surnames

Akizuki family history

Last updated

November 10, 2011 10:29 pm

Family History

Kikuko Akizuki (1934 - 2004) was born on April 19, 1934. Kikuko was born into the Akizuki family.

Kikuko died on November 10, 2004 at 70 years of age.

Kikuko Akizuki's last known residence is at Seattle, King County, Washington.

Family Tree & Genealogy

Leave a comment
Write a comment

Find records of Kikuko Akizuki

Find records of Kikuko

Other Akizukis

These people named Akizuki were added around the same time as Kikuko Akizuki.

ADVERTISEMENT