Ada (Long) Neal

Ada (Long) Neal

Taken at Ada Mae Long, Turley, Texas County, Missouri on .

Ada Mae Long wife of Lewis Harrison Neal

Ada Mae Long
wife of Lewis Harrison Neal

Write a comment
Added by
Comment · Contact ·