Amos Woodward farmhouse, Joy Prairie, Illinois

Photo Details

at Amos Woodward Farm, Joy Prairie, Morgan County, Illinois USA

Comments

Write a comment