Share 
Anthony V Perosi & boy, 1949 Perosi family photo
Timothy Jones
Added
by

Anthony V Perosi & boy, 1949

A photo of Anthony V Perosi (1926 - 2001) with a boy.

Write a comment
1949
Mar 29, 2013 8:24 am reply
Photo taken on
Anthony V Perosi & boy, 1949

Anthony V Perosi

Mini-biography
Born: Dec 23, 1926
Died: Sep 28, 2001 (age 74)
Also in this photo: Anthony V Perosi