Anton & Mary Dragovan Slanc 1904 wedding Slanc family photo

Anton & Mary Dragovan Slanc 1904 wedding

Taken at Photo Studio, Leadville, Lake County, Colorado USA in .

Anton Slanc and Mary Dragovan arrived from Austria in 1899 and 1904. They married in Leadville, Colorado September 19, 1904 at Saint Joseph Catholic Church. Other wedding party names are unknown.

Anton Slanc and Mary Dragovan arrived from Austria in 1899 and 1904. They married in Leadville, Colorado September 19, 1904 at Saint Joseph Catholic Church. Other wedding party names are unknown.

Write a comment
Added by
Comment · Contact ·
People in this photo