Anton Szabo Benko

Anton Szabo Benko

Taken in South Bend, St. Joseph, Indiana in .

My father, Anton Szabo, about 10 years old in South Bend, Indiana. c.1920 He is the son to Anna Farkas and Ivan (John) Benko, lovingly raised by stepfather, Anton Adorjan Szabo.

My father, Anton Szabo, about 10 years old in South Bend, Indiana. c.1920 He is the son to Anna Farkas and Ivan (John) Benko, lovingly raised by stepfather, Anton Adorjan Szabo.

Write a comment
Added by
Comment · Contact ·