Arthur Gibson, 1897 Gibson family photo
Stephanie Eddy
Added
by

Arthur Gibson, 1897

Arthur Gibson, age 2. This photo was taken at Elsworth Studio.

Write a comment
Photo taken at Elsworth Studio Canada on
Arthur Gibson, 1897

Arthur Gibson

Mini-biography
Born: 1895
Died: unknown
Also in this photo: Arthur Gibson at 2 years old