New! A new way to manage your bios and photos. read more ×
Aurelio Salgado-Otero

Aurelio Salgado-Otero

Taken at URB. COUTRY CLUB, San Juan, PUERTO RICO County, San Juan Puerto Rico on .

Aurelio "Yeyo" con su hijo menor Elliott

Aurelio "Yeyo" con su hijo menor Elliott

Write a comment
Added by
Comment · Contact ·
People in this photo