Share 
Byrl Fenton, South Dakota, 1944 Fenton family photo
Jennifer Rudd
Added
by

Byrl Fenton, South Dakota, 1944

Byrl Fenton, 1944, South Dakota, USA.

Write a comment
Photo taken at South Dakota USA on
Byrl Fenton, South Dakota, 1944

Byrl Fenton

Mini-biography
Born: unknown
Died: unknown
Also in this photo: Byrl Fenton