Byrl Fenton, South Dakota, 1944 Fenton family photo

Byrl Fenton, South Dakota, 1944

Taken in South Dakota USA in .

Byrl Fenton, 1944, South Dakota, USA.

Byrl Fenton, 1944, South Dakota, USA.

Write a comment
Added by
Comment · Contact ·
People in this photo