Celestino Degoix Degoix family photo
Daniel Pinna
Added
by

Celestino Degoix

Trademark of Celestino Degoix (1860 - 1890).

Write a comment
Photo taken at Italy