Clyde Norton Whitesides Whitesides family photo
Jean Scott
Added
by

Clyde Norton Whitesides

Clyde b-4 aug 1892 Malvern, Iowa m-4 oct 1924 Malvern, Iowa d-10 nov 1971 Omaha, Nebraska M-Margaret Banta

Write a comment
Photo taken at Malvern, Mills co., Iowa USA