Cornelia Milton Morre Moore family photo

Cornelia Milton Morre

Taken at Rayle, Wilkes, GA USA on .

Photo of Cornelia Milton Moore when she began teaching schoo.

Photo of Cornelia Milton Moore when she began teaching schoo.

Write a comment
Added by
Comment · Contact ·