David & Katherine (Endres) Dehen, 1912  Dehen family photo
Barb Fisette
Added
by

David & Katherine (Endres) Dehen, 1912

David Dehen and Katherine Endres, 1912 Wedding

Write a comment
Photo taken at St. Mathias Catholic Church, Hampton, Dakota County, MN 55031
People in this photo