Share 
Davis/Gibbs Gibbs family photo
Cheryl Shaw
Added
by

Davis/Gibbs

Write a comment
Photo taken at Texas USA
Davis/Gibbs

Elias Woods Gibbs

Mini-biography
Born: unknown
Died: unknown
Also in this photo: Elias Woods Gibbs  ·  Mary Alice Davis Gibbs