Share 
Donald J Baskovitz Baskovitz family photo
Anthony Baskovitz
Added
by

Donald J Baskovitz

A photo of Donald J Baskovitz

Write a comment
[deleted]
[comment deleted]
Jul 24, 2013 1:28 pm reply
Donald J Baskovitz

Donald J Baskovitz

Mini-biography
Born: Nov 2, 1947
Died: May 4, 2006 (age 58)
Also in this photo: Donald J Baskovitz