Dr. J. D. Davis Davis family photo
Ramona Holbrook
Added
by

Dr. J. D. Davis

Dr. J.D.Davis, son of Elijah Davis. Taken in Miami Co Kansas. Father of R. Perry Davis.

Write a comment
Photo taken at USA