Share 
Dr. J. D. Davis Davis family photo
Ramona Holbrook
Added
by

Dr. J. D. Davis

Dr. J.D.Davis, son of Elijah Davis. Taken in Miami Co Kansas. Father of R. Perry Davis.

Write a comment
Photo taken at USA