Ekleberry or Nagel vacation photo Ekleberry family photo
Diane Nagel
Added
by

Ekleberry or Nagel vacation photo

A photo of an unknown dam, found in the Nagel, Ekleberry family album.

Write a comment
Photo taken at USA