Emma White White family photo

Emma White

Taken at McManus Brothers Studio, Traverse City, Michigan.

A photo of Emma White taken in Traverse City, Michigan.

A photo of Emma White taken in Traverse City, Michigan.

Write a comment
Added by
Comment · Contact ·
People in this photo