Ferguson sister?  Morris Illinois Ferguson family photo

Ferguson sister? Morris Illinois

Taken at David Photography, Morris, Illinois USA in .

This could be a Ferguson sister. They were from Morris, Illinois.

This could be a Ferguson sister. They were from Morris, Illinois.

Write a comment
Added by
Comment · Contact ·