Flora and Ira Frakes Frakes family photo

Flora and Ira Frakes

Write a comment
Added by
Comment · Contact ·