Share 
Frances Ekleberry, MI Ekleberry family photo
Diane Nagel
Added
by

Frances Ekleberry, MI

Frances Ekleberry cooking on the Farm somewhere in jackson michgian

Write a comment
Photo taken at Michigan USA