Franciszka & Bronislawa Maslinski, Poland Grochowska family photo

Franciszka & Bronislawa Maslinski, Poland

Taken in Ozorkow, Poland.

Sisters Franciszka Maslinska-Grochowska & Bronislawa Maslinska-Garczynska of Ozorkow, Poland

Sisters Franciszka Maslinska-Grochowska & Bronislawa Maslinska-Garczynska of Ozorkow, Poland

Write a comment
Added by
Comment · Contact ·
People in this photo