Share 
Frank Leo Walton - military 1920 Walton family photo
MichaelP Walton
Added
by

Frank Leo Walton - military 1920

Frank Leo Walton (on right) and Army Buddy circa 1920

Write a comment
Photo taken at USA on