Frank & Maria Mello Family, RI Mello family photo

Frank & Maria Mello Family, RI

Taken in Tiverton, Rhode Island.

Frank & Maria Mello of Tiverton, Rhode Island. Family Mello can you help identify all of the people in this photo?

Frank & Maria Mello of Tiverton, Rhode Island. Family Mello can you help identify all of the people in this photo?

Write a comment
Added by
Comment · Contact ·
People in this photo