Frederick Thomas Chaffee Chaffee family photo
Unknown User
Added
by

Frederick Thomas Chaffee

Frederick Thomas Chaffee @ approx. 20mos

Write a comment
Photo taken on