Share 
Goldberg and Family Klein family photo
Michael Goldberg
Added
by

Goldberg and Family

Birthday Party, Goldberg and Klein families.

Write a comment
Photo taken at Goldberg Klein and Davidowitz Saratoga, New York USA on
Goldberg and Family

Anna Klein

Mini-biography
Born: unknown
Died: unknown
Also in this photo: Anna Klein at 50 years old  ·  Sadie Klein Davidowitz at 70 years old  ·  ? Davidowitz  ·  Lillian Klein Goldberg at 34 years old  ·  William Klein  ·  Elaine Klein Portnoy at 43 years old  ·  Esther Klein Kintz (sp?) at 50 years old  ·  Lawrence Klein at 51 years old  ·  Margie Klein ?