Grandpa William McBride

Grandpa William McBride

Taken in Buffalo Township, Cloud, Kansas USA in .

This is a picture of Grandpa William McBride. Born 1823 in Coshocton County, Ohio, died 1881 Buffalo Township, Cloud County, Kansas. Married to Eliza Jane Starns (Starnes), 1849.

This is a picture of Grandpa William McBride. Born 1823 in Coshocton County, Ohio, died 1881 Buffalo Township, Cloud County, Kansas. Married to Eliza Jane Starns (Starnes), 1849.

Write a comment
Added by
Comment · Contact ·