Henryk Góra & Karol Maslinski Gora family photo
Karol Maslinski
Added
by

Henryk Góra & Karol Maslinski

A photo of ks. Henryk Góra & Karol Maslinski

Write a comment
Photo taken at Poland
People in this photo