James, Reuben, Ella & Candy Basham & Tony Renfro Basham family photo
Cynthia Reburn
Added
by

James, Reuben, Ella & Candy Basham & Tony Renfro

This is a photo of my Grandfather James Reuben Basham, his wife Ella Mae Akin Basham, their son Reuben James Basham, his daughter Cynthia (Candy) Basham and stepson Milton (Tony) Renfro

Write a comment
Photo taken at Orange, Texas USA on