John Gordon Clay

John Gordon Clay

Taken on .

John Gordon Clay on his wedding day to Bertha Dexter Penisten

John Gordon Clay on his wedding day to Bertha Dexter Penisten

Write a comment
Added by
Comment · Contact ·
People in this photo