Joseph Bronikowski

Joseph Bronikowski

Taken at Joseph B. Bronikowski, Toledo, Ohio USA in .

Father of Isabelle Bronikowski, this picture was marked 'father'. Picture was before 1926 when he died.

Father of Isabelle Bronikowski, this picture was marked 'father'. Picture was before 1926 when he died.

Write a comment
Added by
Comment · Contact ·
People in this photo