Julius Benko, Bulgaria 1932

Taken in Sofia, Bulgaria in .

Julius (aka Georgi/Georgy) Benko (1900-1991), son to Anna Farkas Benko-Szabo (c.1874-1958), Sofia, Bulgaria 1932

Write a comment
Added by
Comment · Contact ·
People in this photo