Konstanty Gąsiorowski Gasiorowski family photo

Konstanty Gąsiorowski

Taken in Zgierz, Poland.

Konstanty Gąsiorowski of Poland

Konstanty Gąsiorowski of Poland

Write a comment
Added by
Comment · Contact ·
People in this photo