Ksenia Ludwikiewicz, Poland 1920 Ludwikiewicz family photo
Yani Ludwikiewicz
Added
by

Ksenia Ludwikiewicz, Poland 1920

A photo of Ksenia Ludwikiewicz of Lubcz, Poland around 1920.

Write a comment
Photo taken at ZaƂozki, Lubcz, Nowogrodek Poland
People in this photo