Kunegunda Tarnowska Gasiorowska Maslinski Maslinski family photo
Karol Maslinski
Added
by

Kunegunda Tarnowska Gasiorowska Maslinski

Kunegunda Tarnowska Gasiorowska Maslinski

Write a comment
Photo taken at Zgierz, Poland