Louisa Metzger, Ohio, 1938 Metzger family photo
Jennifer Rudd
Added
by

Louisa Metzger, Ohio, 1938

Louisa Metzger, 1938, Wilmington College, Wilmington, Clinton, Ohio USA.

Write a comment
Photo taken at Wilmington College, Wilmington, Clinton County, Ohio USA
People in this photo