Lura E. (Stanley) and Smokey Monto Woolridge, VA Woolridge family photo
Robin Dotson
Added
by

Lura E. (Stanley) and Smokey Monto Woolridge, VA

Lura E. Stanley Woolridge and Smokey Monto Woolridge of Virginia

Write a comment
Photo taken at Virginia USA
Lura E. (Stanley) and Smokey Monto Woolridge, VA

Monte "Smoky" "Monto" P. Woolridge

Mini-biography
Born: Sep 8, 1901
Died: unknown