Maslinski Family House, Poland 1970 Maslinski family photo
Karol Maslinski
Added
by

Maslinski Family House, Poland 1970

The Maslinski Family House in Parzeczew, Poland, in 1970.

Write a comment
Photo taken at Parzeczew, Poland on