Oscar DeBolt Holmes Holmes family photo
LindaLee Holmes
Added
by

Oscar DeBolt Holmes

Oscar DeBolt Holmes, taken in Kansas City, Missouri, probably about 1890

Write a comment
Photo taken on