Patricia Ann Ashton, Texas, 1938 Ashton family photo

Patricia Ann Ashton, Texas, 1938

Patricia Ann Ashton, (1938), Abilene, Taylor, Texas, USA.

Patricia Ann Ashton, (1938), Abilene, Taylor, Texas, USA.

Write a comment
Added by
Comment · Contact ·
People in this photo