Rafael R. Rabi, Florida 1987 Rabi family photo
Barbie K
Added
by

Rafael R. Rabi, Florida 1987

My grandfather, Rafael R. Rabi, of Miami Florida, circa 1987.

Write a comment
Photo taken at Grandparent's home, Miami, Miami-Dade County, Florida United States of America