Share 
Rudolph Baskovitz Baskovitz family photo
Anthony Baskovitz
Added
by

Rudolph Baskovitz

A photo of Rudolph Baskovitz

Write a comment
[deleted]
[comment deleted]
Jul 24, 2013 1:28 pm reply
Rudolph Baskovitz

Rudolph Baskovitz

Mini-biography
Born: Apr 12, 1909
Died: December 1982 (age 73)
Also in this photo: Rudolph Baskovitz