Sarah Eccleston Birthday Eccleston family photo
Amber Heath
Added
by

Sarah Eccleston Birthday

Sarah Eccleston taken on her 90th birthday. Date is 7-18-1938.

Write a comment
Photo taken at USA on