Simon Kohl

Simon Kohl

Taken in USA.

Simon Kohl (1792) had two wives. Magadelena Weideman (1792) and Mary Miller (1819).

Simon Kohl (1792) had two wives. Magadelena Weideman (1792) and Mary Miller (1819).

Write a comment
Added by
Comment · Contact ·
People in this photo