Share 
Sitting on Por Gibbs family photo
Linda Tipton
Added
by

Sitting on Por

Robert & Julia Gibbs

Write a comment
Photo taken at Blount, Tn USA
Sitting on Por

Julia Gibbs

Mini-biography
Born: unknown
Died: unknown
Also in this photo: Julia Gibbs