Squaw Prairie School, Illinois  family photo
Kelly McGee-Allen
Added
by

Squaw Prairie School, Illinois

Class photo of Squaw Prairie School in Squaw Prairie, IL

Write a comment
Photo taken at Illinois United States of America