Unknown Ekleberry Baby, 1942 Ekleberry family photo

Unknown Ekleberry Baby, 1942

Taken in USA in .

Unknown Ekleberry Baby Born Oct 1942 No Name

Unknown Ekleberry Baby Born Oct 1942 No Name

Write a comment
Added by
Comment · Contact ·