William F. Newton Newton family photo
Sophie Cazier
Added
by

William F. Newton

Photo of William F. Newton, son of Kenneth Anderson Newton, Grand-son of Joseph Newton of NJ & WVA.

Write a comment
Photo taken at William F. Newton, Fresno County, California USA on