Semik story

Roman Šemík
Added
by
O tom, jak vzpomínal na své mládí Robert Semik jsem tu psal nedávno. Jeho otec Bohumil Šemík přišel do Ameriky v roce 1905 ze Světlé nad Sázavou. O dva roky později za ním ze stejného města na Vysočině dorazila Marie Procházková. Robert se narodil 13. nebo 17.5.1910 v Chicagu jako Albert. Kdy se nechal přejmenovat není známo, jeho sestra Mildred mu ale i pozdějí říkala "Al" nebo Albert raději než Robert.Našel jsem záznam, ze kterého je patrné, že Robert za II. světové války nastoupil do armády. Podle slov Joe Semika Stanuszeka sloužil u zdravotníků a snad působil v Británii. Po skončení války v září 1945 službu v armádě ukončil, jak je patrné z dochovaného dokumentu.

Translation: About how he recalled his youth of a Robert I wrote recently. His father Bohumil Šemík came to America in 1905 from Light of the town. About two years later for him from the same town in the highlands arrived Marie Procházková. Robert was born on 13 or May 17, 1910 in Chicago as Albert. When the rename had not known his sister Mildred, but he later said "Al" or Albert rather than Robert.Našel I record from which it is apparent that for Robert II. World War II he joined the army. In the words of Joe Semika Stanuszeka served in health care and perhaps worked in the UK. After the war ended in September 1945 military service ended, as is evident from the extant document.

[external link][external link]
Write a comment

People in this story

Tags for this story